rysunekWINBUD Rysunek
Służy do tworzenia dokumentacji technicznej, sporządzania planów i szkiców. Może być wykorzystywany przez kosztorysantów, konstruktorów, architektów, geodetów i projektantów różnych instalacji
Podstawowe funkcje programu:
  • równoczesne otwieranie wielu projektów
  • rysowanie podstawowych figur geometrycznych
  • określanie obwodów i wypełnień
  • wielowarstwowość
  • wymiarowanie
  • wyrównywanie do siatki
  • grupowanie obiektów
  • wstawianie pól tekstowych
  • ustawianie skali rysunku
  • możliwość podpięcia utworzonego rysunku do programu WINBUD Kosztorys