inwestycjaWINBUD Inwestycja
Program przeznaczony dla inwestorów i wykonawców, wspomagający bieżącą kontrolę kosztów prowadzonych inwestycji z podziałem na obiekty i okresy wykonawcze. Umożliwia sporządzanie protokołów odbioru (częściowych i końcowych) oraz faktur na podstawie kosztorysów i stopnia zaawansowania prac (procentówka) z WINBUD Kosztorys.
Podstawowe funkcje programu:
  • Okresowe rozliczanie budowy;
  • Kontrola kosztów w czasie z podziałem na poszczególne obiekty
  • Sporządzanie i wydruk częściowych protokołów odbioru
  • Sporządzanie i wydruk końcowych protokołów odbioru
  • Wykaz pozycji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych oraz PKWiU (z zakresu robót budowlanych)
  • Wydruk faktur za wykonane prace
  • Raporty zbiorcze robót wykonanych i sfakturowanych
  • Import kosztorysów zapisanych w formacie WINBUD
  • Import kosztorysów z innych programów kosztorysowych