systemy symfoniaRaporty do pakietu Symfonia®

Oferujemy możliwość pisania własnych raportów do wszystkich programów z pakietu Symfonia® powiększając w ten sposób funkcjonalność o nowe wydruki, operacje eksportu i importu dowolnych danych oraz współpracę z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Część raportów jest dostępna w wersjach demonstracyjnych i po wypełnieniu formularza można je ściągnąć i wypróbować.

Poniżej znajduje się lista aktualnie dostępnych raportów podzielonych na programy, w których są uruchamiane.

raporty Symfonia® Handel
Eksport towarów do sprawdzarki cen - eksport wszystkich towarów z programu do sprawdzarki cen Elzab RL+
Eksport towarow do drukarki etykiet - eksport wybranych towarów do drukarki etykiet Zebra
Eksport kontrahentów do MS Outlook - eksport wybranych kontrahentów do kontaktów w programie MS® Outlook
Zmiana wyglądu dokumentów - tworzenie dowolna zmiana wyglądu i zawartości dokumentów z programu
Eksport innych danych - eksport dowolnych danych do innych programów i urządzeń zewnętrznych

raporty Symfonia® Finsnse i Księgowość
Przelew zbiorczy w formacie PLI - eksport pojedyńczych płatności do systemu Bresok® i MultiCash®
Przelew pojedyńczy w formacie PLI - eksport zbiorczych płatności do systemu Bresok® i MultiCash®
Koperty - Zbiorcze drukowanie kopert dla kontrahentów
Dekretka dokumentów w buforze - uwzględniająca kontrahentów do poszczególnych pozycji dokumentów
Zmiana wyglądu dokumentów - tworzenie i dowolna zmiana wyglądu i zawartości dokumentów z programu
Eksport innych danych - eksport dowolnych danych do innych programów i urządzeń zewnętrznych

raporty Symfonia® Kadry i Płace oraz Symfonia® Płace
Elementy kadrowo-płacowe - Wydruk dowolnie wybranych elementów kadrowo-płacowych
Przelew w formacie PLI - eksport płatności do systemu Bresok® i MultiCash®

UWAGA!
Oprócz powyższych (przykładowych) oferujemy tworzenie dowolnych raportów dla wszystkich programów systemu Syfmonia®. Jeśli są Państwo zainteresowani rozszerzeniem funkcjonalności wydruków, stworzenia nowych bądź edycji już istniejących, eksportem dowolnych danych do wszelkich innych programów i urządzeń bądź zwiększeniem funkcjonalności programów systemu Syfonia® proszę o kontakt na adres programy@sigma-s.com.pl